Erfarenheter

Claptomo

Åsa Cederquist

Vad har vi med oss?

Alma Cederquist

Claptomo AB  2018 - nu


Alma tog studenten i juni 2018 och är utbildad gymnasieekonom. Hon valde att pausa ett år från studierna och under det året hjälper hon till i företaget genom ett samarbete med Correct i Värnamo AB. Idag studerar hon igen och fyller ut kassan med att hjälpa till i Claptomo. Hon har uppdrag med löpande bokföring.


Åsa Cederquist

Claptomo AB    2019 - nu  


Arbetar med uppdrag inom löpande bokföring, löner, fakturering, månadsbokslut och stöttar vid årsbokslut. Kunden avgör när och var arbetet skall uträttas.


Commentor AB    2018 - 2019  


Arbetade som applikationskonsult; identifierade nya/förändrade behov, lärde ut handhavandet av Commentors system samt kvalitetssäkrar/verifierar nya releaser. Ansvarsområdet innefattade system för tid och närvaro, delvis bemanning. Arbetade löpande med support, dokumentation, regelverk- och avtalstolkning, kravspecifiering, hantering av offerter och fakturering.


Signode Industrial Group AB 2017 - 2018


Gick in på kort varsel i bolaget för att hjälpa till att upprätta korrekta rutiner kring lön och personal och under min tid var jag även vara ansvarig för att köra lönerna för bolaget i Burseryd och Täby.

Konsultuppdrag PPW Manufacturing AB    2017 - 2018 


Startade mitt företag när jag blev erbjuden en konsulttjänst på 50% på PPW Manufacturing AB. Jag har arbetat med allt förkommande back-office. Min chef, bolagets VD, och jag var stationerade i Bredaryd och ytterligare 4 medarbetare i Polen.

Min första uppgift var att implentera affärssystemet Pyramid i bolaget, som inte tidigare hade affärssystem. När det var installerat skötte jag daglig bokföring, månatliga avstämningar, lön, fakturering och övrig administration tills dess bolaget blev flyttat till Malmö.

Ledarskap    2017 


Beslutade mig för att ge Högskolan på hemmaplan en chans under hösten 2017. Kursen hölls på Campus i Värnamo och delvis från Högskolan i Halmstad. Den gav mig 7,5hp i ledarskap.

Ewes AB    1995 - 2017 


Min man är delägare i Ewes AB där jag fått förmånen att arbeta och utvecklas under många år. Började på ett vikariat 1995 och arbetade då med produktionsplanering. Genom åren har jag prövat mina vingar inom ekonomi, lön, affärssystemsimplementering, inköp och logistik. Sista 15 åren arbetade jag med HR och personaladministration. Första åren parallellt med min svärmor för att sedan ta över ansvaret helt.

Copyright @ All Rights Reserved